Historik

Området bildades 28 oktober 1957, ombildades 1982 till jaktvårdsområde, för att sedan ombildas igen till till vvo-förening 2002. I pptkopian nedan, kan ni se hur det hela började.

Vid en konstituerande stämma i Höglians gamla skolhus 2011-05-22, klubbades att fyra vvo:n, tillsmmans skulle bilda älgskötselområde.Åsebyfors, Sillegårdseds, Ström-Långeland och Årjäng-Klevane vvoföreningarenades om att området skulle heta,
Järnsjöbygdens älgskötselområde. Areal, 10752ha.

Mycket har förändrats under åren. Vi är stolta över vår anläggning som den ser ut idag.

Slaktboden byggdes 1977. Tillbygge på södra sidan gjordes i början av 80-talet.
2011 bildades Järnsjöbygdens älgskötselområde.10752ha, där fyra vvo:n ingår:Sillegårdseds, Ström-Lån

Jaktlaget firar 60;års jubileum, 1957-2017

Jaktlaget 1999
Jaktstugan Vråa 1991
Namnen på deltagarna bilden ovan
Redan 1931 samlades jägare i Vråa. Stugan i bakgrunden skulle många år senare bli Åsebyfors jaktstug
Vråa 1955
Brofallstorpet, granne till Vråa, eller Bjurbäcken som det egentligen heter.