Jägare som skjutit fler än 10 älgar

och jägare som skjutit färre än 10 älgar sedan 1985-
obs,avskjutning 1985-2022.pdf
Färre än 10.pdf
10-klubben.pdf