OBS!


Saltstenar finns vid bodegan för utsättning!
Varje utsättare har skyldigheten att saltstenar blir utsatta på dessa områden!

Uppmaning från ordföranden!
Ej behöriga jägare har observerats på området.
Om någon möter okända personer som bedriver jakt, be om framvisande av gästkort eller annan giltig handling för Åsebyfors vvo.

 

För inskjutning av vapen, har skjutstolen FLYTTATS! står nu i vägen till höger,före Hanketjärn.
Inskjutning får ske till senast två dagar före 8:e oktober!
OBS!! Var vänliga och plocka upp tomhylsorna och annat skräp när ni skjutit!!