7/5-2024

Död älg hittades av skogsägare en bit nordväst om rundköret på Granskoghöjden. Han kunde inte se några synliga skador på älgen, men den var ganska uppsvälld. Rapport Hans.

18/2-2024

Rådjuren har det jobbigt i vinter, utsatta för sträng vinter och även för rovdjur. Detta rådjuret hittades vid Kärnsdammen. Rapport Hans

28/1-2024

Var observanta vid färd på Kjärnsvägen, då det har avverkats utefter vägen och detta har dragit vilt som betar. Fäll gärna asp m.m en bit från vägnätet så ingen viltolycka händer!      Rapport Hans.

13/11-2023Räv hittades på död, på vägen  upp mot Graskohöjden. Var angripen över korsryggen. Troligen varg!Rapport Hans.


6/11-2023

Inte bara varg och lo som förser sig på våra marker!Rapport Hans.

13/10-2023

Varg har setts i Tenvik vid lekparken! Rapport Hans.

25/9-2023

  

Nu börjar dom visa sig igen.                 Rapport Hans.


7-9-2023

Bilist på Tjärnsvägen fick se en varg på åkern framför Gavlings hus, den fanns inte rädd, utan gick ut på Tjärnsvägen västerut. Rapport Paul.

7-9-2023

En älg påkördes i natt vid Tenvikkorset E18. Det var en ko med mjölk i djuvret, så det går ensam kalv eller kalvar i området. Vid avsökandet av E18, sågs en vit älg i ett hygge västerut. Rapport Hans.

21/6-2023

Kronhjort har observerats vid Lundby och i Tenvik   Rapport Hans.

Djuren har koll på oss

Rapport  Hans.

29/4-2023

Spillningsinventerare följdes av denna oskygga varg, bara 20 m undan.  Rapport Andréas.


29/4-2023

Kl. halv åtta på Valborgsmässoafton dök denna varg upp utanför vårat hus!   Rapport Paul.

19/4-2023

En älg hade sprungit i viltstängslet vid infarten till Lundby. Bröt troligen nacken. Kördes till slaktboden för urtagning.    Rapport Paul.

17-4-2023

Varg på byggda!! Här vid Mollbacken.                  Rapport Hans.

Sommarstugeägare vid Tvängen tittade ut och fick se vargar på isen utanför stugan.Rapport Urban.

 Aaaa 1:a april????


28/3-2023

Gunnar.J fångade dessa älgar på bild vid rakbanan.     Rapport Hans

8/3-2023

Varg återvänder till den slagna älgkalven på Tjärnsmon. Fångades på Peders viltkamera.                              Rapport Peder.

Även Lo i farten

                        6/3-2023
Revirmarkerande lodjur vid Vråstugan, fångat på Erik R:s viltkamera.   Rapport Hans.

Varg i farten igen.

                 5/3-2023
Älgkalv vargdödad vid Tjärnsmon, påträffades av närboende som rastade sin hund.

              Rapport Hans och Peder.

Vit älg

17/2-2023Den vita älgen har observerats av Jocke vid Långås. Det gjordes ingen observation av vit älg på älgjakten, varken av vvo:t eller i grannlagen, då man befarade att den fallit offer för varg, men så är tydligen inte fallet.  
Rapport Hans

Älg-obs2/2-2023  En stor tjur tillsammans med ko och två kalvar sågs på granskoghöjden. Vart befanns sig  kon och kalvarna under älgjakten, då ingen observerade dom då?    Rapport Hans.

3/12-2022

Dessa stångande tjurar observerades på Långåsvägen.  Rapport Erik R.

Lodjur27/11-22 sågs dessa spår vid badplatsen Tvängtjärn av jägare ute på jakt. Man kunde se att det rörde sig om två djur.    Rapport Hans.8-11-2022
Ensam kalv vid Intakan. Har setts flera gånger!      Rapport Peder.

9/10-2022

Älgvandring i Tenvik, mitt på dagen.  
Rapport Hans.

28-9-2022 Älg fast i viltstängslet!

En älgtjur satt fast i viltstängslet E18, fick veta då telefonen ringde strax efter kl 7. Fick  beskedet att älgen kunde avlivas om den inte gick att få loss, oskadd. Jag tog med mig bössan och for till platsen och kunde konstatera att försöka ta loss älgen var inte möjligt, så jag avlivade den på plats. Udda 6-taggare.
               Rapport Paul.


Fin tjur

2/9-2022
Denna herre är nog ute efter kon mad kalven. Visade sig vi Herrgårn, med rikning Lönn.     Rapport Hans.

Äppletjuvar

28/8-2022
Besök under den gamla apeln
på Lönn.  Rapport Paul.

Älg

26/8-2022
Fin tjur och ko med två kalvar och även den vita älgen har setts på området.
Detta kort på den vita älgen är dock taget vid Trantjärn.      Rapport Hans.

5/8-2022
Ståtlig herre som gillar äpplen
Rapport Paul.

ÄLG

2/8-2022
Bärplockare stötte denna fina älg.
   Rapport Paul.

30/7-2022

Bock hos Hans, fin va?

Nästan lika fin som min!

Lodjur Skutberget.pdf
Lodjur Tjärn.pdf

23/5-2022
Den vita älgen observerades vid "klamma"
Rapport Hans.

19/5-22
Bilförare överraskades i höjd med slaktboden Tjärn.
Vita älgar, kon hade passerat, men han fick bilder på kalven.         Rapport "Crille"

15/4-2022
Påskjakt på mink och bäver samlade 6 deltagare. Tyvärr inget byte, men trevligt ändå.

9/1-2022
  Per H. kunde konstatera att ett hunddjur gått i rådjursspåren alldeles utanför hans hus. Han bakspårade och kunde se att spåren kommit österifrån och korsat Tjärnsvägen ,gått upp på kvarnberget och ner till hans stuga, för att sedan åter gått upp på kvarnberget, över Tjärnsvägen vidare österut igen. På sin plats att varna hundägare!
Han kom till slutsatsen att det är nog fråga om varg.            Rapport Paul.

3/12-2021

Gångstånd från Kolleboda hamnade på Hanketjärn, där älgen fläkte sig så illa, att den fick avlivas.
Rapport Hans.

10/10-2021   Natten mellan lördag och söndag påkördes en älgtjur vid korset   E18-Tenvik, älgen blev kvar på platsen och kunde avlivas av eftersöksjägare.
Rapport Paul.

24/7-2021
Här ser ni att saltstenarna som sätts ut kommer viltet till nytta.                                 Rapport Hans.

19/7-2021
Skabbräv synlig, på åkern mellan Hans och Lônn, illa medfaren. Håll koll och försök avliva den.
                                          Rapport Hans.

28/6-2021
Barnkammare i naturen, och de lever farligt ibland!
Bengt-Åke kollade granplantor och gick på ett rådjurskid.

Ett par bilder från Lônn ser ni ovan. Rapport Paul.

9/5-2021
Ett lodjur observerades på åkern väst om Tjärnsdammen. Gick västerut upp mot "klockesten".                         Rapport Hans.

29/4-2021
En skogsägare körde vägen till "Baggetjärn" då en varg plödsligt kom upp på vägen med ett byte i munnen, vargen blev så överrumplad så han släppte bytet och försvann norr ut mot kraftledningsgatan. Bilföraren gick ut för att kolla vad vargen burit på, det visade sig vara ett rådjurslår. Han fortsatte upp till rundköret och väntade för att se om vargen skulle återkomma, men inte kom det någon tillbaks. Han återvände hem, för att senare åka och kolla och då var bytet borta!                             Rapport Bengt-Åke.

24/4-2021
Under spillningsinventering fann spåraren detta fyndet av en älg, troligen legat ett bra tag. Platsen var mellan norra Abborrtjärn och Tvängtjärn.

Rapport Crille.

25/3-2021
Rådjuren trivs hos mig. Här ses bocken vakta sitt harem.

Rapport Paul.

1/3-2021
Ett rådjur hade troligen gått igenom isen på Åsebyälven och hittades nedströms vid damluckorna Åsebykvarnen.             Rappoet Hans.

24/2-2021
Vid en promenad med Affe, hittades ett rådjur vid lagårn vid Bruket. Vad detta djur hade dött av framgår inte, troligen undernäring, eller har kanske det fallit offer för lo?                           Rapport Paul.

28/11-2020
Trevligt med lite julstämning vid slaktboden. Det var inte jag, säger Hans,mmmmm, trot om ni vill!         Rapport Hans.

29/10-2020
Kunde avliva den trebenta bocken idag, har iaktagit den flera gånger under några veckor, men inte kommit till skott. Hans högra framben var av på två ställen, vid knät och i bogen.                           Rapport Paul.

14/9-2020
Äppeltjuv i farten!

12/9-2020
Den lilla kon som Hans såg i Sillegårdsed i augusti, har hittats död vid Järnsjön. Trolig orsak, ålder. Vart kalven befinner sig är okänt.                 Rapport Hans.

4/9-2020
Så hår ser det ut i Vråa, troligen gris på skogen!

Rapport Hans.

30/8-2020
Ett lodjur med unge sprang över åkern mellan mig och E18.

                                                                                                                        Rapport Paul.

Augusti 2020
Denna ko med kalv fångade Hans på bild när han passerade Sillegårdsed.
Liten kalv och liten ko.
Rapport Hans.

15/7-2020
Till alla hundägare! Skabbräv observerats i byggden. Rapport Hans.

25/4-2020
Varg på området igen. Färsk avföring påträffad vid "Emils klocka" Furuvattsmossen.
                                   Rapport Hans.

2/4-2020
Efter en dag med stormbyar, fick
"sommarfôksgrana" på väg till Hanketjärn ge vika, efter att ha stått där över 150 år!!

Rapport Paul.

28/2-2020
Färska lodjursspår i Herrgårdsskogen. Lodjuret hade gått på det avverkade virket som en maskinförare fick se när han anlände.         Rapport Hans.

22/1-2020
Två vargar sågs av Hans, vid rundköret på Granskoghöjden, de sprang västerut mot Långås. Senare upptäcktes ett kalvlår vid vägkanten, vägen förbi "Klamma" mot Kuvfoss. Vid närmare undersökning hittades ett renåtet kadaver.
 Rapport Hans.

23/12-2019
Så har det hänt igen! En älg dödad på E18 vid sextiden mellan avfarten Åsebyn och Hundåsvägen. En liten kviga, troligen kalven till den tidigare påkörda kon som kördes på nästan på samma ställe på E18 för några månader sedan.( 22/4)                   Rapport Paul.

10/11-2019
Än en gång blir vi påminda att rovdjur härjar på vårt område.
Vid "baronsmyren" kunde Hans se att ett djur slagits, då benrester och blod fanns på platsen. Ett par dagar senare kunde Åke konstatera att två vargar passerat Tjärnsvägen i höjd med "kavelbron". Detta kan nog ge förklaring till den dåliga förekomst av älg under första älgjaktsomgången.        
 Rapport Paul.

4/8-2019
Sådan prakttjur besökte Niklas kamera, men är nog inte kvar på området när älgjskten börjar. Man kanske skulle bevara en sådan tjur för återväxten?                                Rapport Paul.

20/7-2019
Nu kommer även de vita älgarna i vår skog!  
 Rapport Paul.

7/5-2019
Jag vill ge ros till er som ställde upp på spillningsinventeringen och ris till er som inte bidrog med någon insats. Tyvärr visade det sig att flera områden är nästan tomma för älg! Dock verkar tillgången vara god i östra och norra delen av vårt område.  Rapport Paul.

22/4-2019
En fin älgko dödad på E18 vid infarten till Åsebyn.                       Rapport Paul.

5/2-2019
Har kommit till min kännedom att Peter på Hundås mött en björn vid bäcken på Hundåsvägen när han rastade sin hund.Björnen reste sig upp, och när hunden började skälla försvann den västerut!                        
 Rapport Paul.

29/1-2019
Hans rapporterade att två lodjur hade kommit norrifrån vid Lövre och följt vägen söderut, vikt av vid masten och gått västerut mot Långås.                                           Rapport Hans.

26/12-2018
Bilist mötte tre vargar på Rönningevägen. Spår av dessa kunde senare också ses vid Märdalarna och vid Hanketjärn. Bilisten som mötte dom, kunde se att de också fångats på hans åtelkamera.            
 Rapport Hans.

10/12- 2018
Fick några bilder från Hans på spår söder om Björnsjön som han inte kunde tyda. Efterforskning visar att det troligen var spår av ett vuxet vildsvin. Nere vid Tvängtjärn var spår av troligen många mindre grisar.

Rapport Paul.

16/10-2018
Enligt en granne på Hundås, har tre grisar passerat Hundås, en stor och två mindre,så nu är det snart fler.                 Rapport Paul.

11/9-2018
Crille sköt en gris i går, i Rabbehaget. Troligen samma gris som bökat väst om Nyrén för ett tag sen. Hunden Lystra gillar läget!

1/9-2018
20:e året som jag anordnade vvo:ts jaktstig.
Rapport Paul.

30/8-2018
Troligen har vi svin på området? Bilden tagen ett par hundra meter väster om Nyrén.
Rapport: Henrik Renström.

1/8-2018

Några älgar finns det i alla fall! Här ett par utanför Lônn.
Rapport Paul.

27/4-2018
Vid promenad med hunden, gick vi på ett dött rådjur. Denna vintern har skördat många offer.   Rapport Paul.

2/4-2018
Ett rådjurshuvud hittades i vägen till Ballomsmyra. Fler rester har hittas tidigare på annan plats. Har svälten slagit ut sin del djur, eller stryker det något lodjur omkring på skogen?               Rapport Hans.


27/3-2018
Ett drunknat rådjur hittades i Åsebyälven. Troligen legat ett bra tag.

Rapport Niklas.

20/1-2018
Spår efter två vargar mellan Långås och Baggetjärn. Revirmarkering på två ställen. Vek av österut strax före Baggetjärn.

Rapport Paul.

17/12-2017
Vargspår vid Björnsjöns södra ände.
Flera vargar!

Rapport Hans.

2/12-2017
Nu är gänget här igen, med 5-6 vargar i skogen norr om E18. Spår och revirmarkeringar har setts på flera ställen. Älgarna flyr åt alla håll!
Rapport Hans.

30/11-2017
Spår efter två vargar vid Mortebäck, gick söderut.

Rapport Hans.

18/10-2017
Varg observerad vid gamla Abeko, gick österut.

5/10-2017
Telefonen ringer, kan du åka och avliva en påkörd älg ca 300m söder om Sällabykorset.Jag åker dit och kan konstatera att älgen är död.En udda 14-taggare. Bilisten är kvar på platsen, skärrad men oskadd. Berörda jaktansvariga för området kontaktas.
Rapport Paul.

3/9-2017
Det tar på älgarna på skogen runt Björnsjön.


Rapport Åke.

29/8-2017
Påhälsning av något av det sällsynta slaget!?
Någon som saknar denna fågel?

15/8-2017
Snart är det älgjakt! Men ligg inte sömnlös för att denna herre finns på området.
Sågs vid Långås.
Foto: Paul.

Juli 2017
Slagen älg, troligen kalv, vid Björnsjöbäcken.

10/1-2017
Åter gör vargarna entré i området. Person med hund mötte 5 par lysande ögon vid promenad på Tjärnsvägen vid 18-tiden.
Rapport Paul.

Årets nyårjakt 2016 samlade några deltagare, som hade det trevligt.Hans hade tagit med en räv, alltid något! Jag satt vid kavelbroa. till mig kom, ja kolla filmen på filmsidan. Rapport Paul.

22/9-2016
Vid promenad med hunden, fick jag se hur något djur hade bearbetat en björkstubbe. Hade gått samma runda på morgonen, men då fanns inte märket. Vid elvatiden hördes skator och nötskrikor föra ett fruktansvärt oväsen i riktning mot denna plats.Jag tror det varit en björn i farten!? Skickade bilderna till Liz K. på länstyrelsen, fick en bild på björnrivning i retur, men inget svar på vad som kunnat gjort rivmärkena på björken.                               Rapport Paul.

3/9-2016
I natt var Varg synlig i bygden mellan husen. Var observanta ni som tänker släppa era hundar.                                                   Rapport Hans.

31/8-2016
Ingen trevlig upptäkt som den här grabben gjorde. Bara ett fåtal meter från huset hade lodjuret slagit ett rådjur. Det har varit lugnt länge, men nu är dom tillbaks.

                                              Rapport Niklas.

26/7-2016
Åkte in vid länken vid Björnsjön. Till min föevåning kunde jag se att någon kapat länken med vinkelslip, men låset var orört! Undrar vem??
                                         Rapport Paul.

26/7-2016
Kunde konstatera att Åsebyfors VVO:s informationstavla norr om Björnsjön, gränsen mot Glaskogens naturreservat, hade sönderfallit.
Så jag gjorde en ny!                                 Rapport Paul.

25/7-2016
Åter igen fick vi ta till storsläggan, mot bäverns byggande, för att rädda jaktstugan.   Rapport Paul.

19/7-2016
Bara en dryg vecka efter att dammen hade rivits, så har bävern påbörjat en ny.                                   Rapport Paul.

8/7-2016
Så var det dax igen, bävern har dämt upp vid Vråstugan. Vattnet har nästan stigit i golvnivå under stugan.   Rapport Paul.

23/6-2016
I natt var olyckan framme, trots att vi har få älgar på området, påkördes en tjur på E18 vid Hundåsvägen. Älgen forslades till slaktboden, och kunde tillvaratas.               Rapport Paul.

29/4-2016
I natt kom det ca 4-5 cm snö, och vips så kom bekräftelsen på att varg finns i området. Dessa spår är från vårat grannlag i väster, vid Mossvattnet, och har riktning mot vårt område.
Sex djur i flock.                                                   Rapport Paul.

19/4-2016
Jag var ute och tittade efter bäver. Ganska snart fick jag se en simmande, ganska, långt från mig upp i älven ovanför Herrgårn. Bävern dök, och jag förflyttade mig. Efter ett tag kom den upp bredvid ett träd som låg tvärs över älven, och gick upp på land och började gnaga på rotändan. Jag fick då in ett skott rakt framifrån på den, som gjorde en kullerbytta ner i älven. Vart den tog vägen vet jag inte, för borta blev den.

Efter att jag suttit nästan en timme, började jag förflytta mig utefter älven, fick då se ytterligare en bäver som simmade, för att sedan gå upp och börja gnaga på en björk som låg över älven. Fick in ett skott, bävern ramlade av stammen och blev liggand där, mitt i älven.                                     Rapport Paul.

29/3-2016
Fick dessa bilder från en lycklig skytt ( Ola)

Vid närmare spårning vid Vråa, och ute på Tvängen, visade det sig att det rörde sig om 5 , kanske 6 vargar! Niklas och Paul spårade av.

27/2-2016
Spår av 3-4 vargar vid "Kanal" Vråvägen, gick upp västerut vid "Skeppekleva, mot Björnsjöhöjden. Är nog samma flock som den 6/1-2016 markerade revir i området.
Rapport Åke.

26/1-2016
Några jägare passerade Björnsjön, fick då se en älg på blankisen. Man stannade då och försökte hjälpa djuret till land. Efter ett slitsamt jobb var älgen på benen igen. Den var utmattad och lämnade inte platsen, man kunde ta på mulen. Efter en timme, och älgen med hängande huvud och lutad mot en gran, fortfarande inte hämtat sig, beslöt sällskapet att avliva den.                           Rapport Åke.

6/1-2016
Har varit med Nilkas och Länsstyrelsens spårare och tittat på vargspår. Det visade sig vara 4 vargar som kommit österifrån vid Kärnsdammen. Åkte sedan Deldalsvägen, upp mot Tvängtjärn, och vid korset Storås-Pettersborg fanns ytterligare revirmarkeringar. Vargarna hade kommit över österifrån vid Lövdammen.Fick också mms från Hans, som var vid Baggetjärn, där fanns också revirmarkering.
Rapport Paul.

5/1-2016
Spår efter tre vargar vid Kärnsdammen. Gått västerut vid Klamma, och sedan upp mot Klockesten, kommit ut på Granskogvägen och följt den norrut. Gjort,troligen revirmarkerin en bit upp och sedan fortsätt norrut.
Rapport Hans.

4/1-2016
Året börjar med att Karin på Herrgårn ser en varg, komma norrifrån och går ner mot älven. Vart den tar vägen sedan ser hon inte. En vargspårare kom till Åsebyn, men letade på fel plats, nere vid kvarnen, där det fanns spår och avföring av Hans hund, som varit ute på morgonen. Spåraren avskrev då teorin om varg. Hans skulle ta kontakt med länsstyrelsen på tisdagen för att få spårare att spåra på rätt ställe.   Rapport Paul.

29/12-2015
Niklas håller efter mårdstammen. Här med en som gått i fällan.

26/11-2015
Så har det hänt igen, en älgko påkörd vid Rovägen, E18. Kan ha varit stressad av varg? Bengan avlivade djuret.
    Rapport Paul.  

21/11-2015
Göran på Roa blev vittne till ett angrepp på en älgtjur av varg, bare en bit från sitt hus då han först spanade på älgen från sitt köksfönster.   Rapport Paul.

7/11-2015
Klockan 22.00 passerar en varg vid telestationen mellan Hans och E18 norrut mot Lônn. Rapport Hans.

30/10-2015
Hans var vid Vråa, och kunde konstatera att någon haft roligt med att köra sönder gräsmattan. Kunde senare se att någon lagt ett älghuvud på en kärra utanför slaktboden. Det luktade som fan, så du som lagt detta där, åk och ta bort det!!                                         Rapport Hans.

31/10-2015
Åter igen har varg observerats, mellan Lundby och Eskerud. Sprang mot Roa.Två Jakthundar har blivit skadade i Sillegårdsed eller Resvika.
Rapport Hans.

26/10-2015
Varg sågs i Långås. Travade västerut mot rakbanan. Verkar som det kommer att bildas ett revir i området, då den setts flera veckor i samma område!
Rapport Niklas.

3/10-2015
Varg sågs i Långås, det finns nog en slagen älg i området, eftersom den har hållit sig i området några dar nu. Rapport Per N.

30/9-2015
Varg iaktogs vid Åsbystan idag på morgonen, gick norrut. rapport Jocke.

7/9-2015
Det rör på sig i skogarna, en ståtlig älgtjur vid Rönninga med ko och kalv i sällskap. Varg synlig i Leverhögen. Rapport Hans.

20/8-2015
Varg synlig igen. Passerade E18 Långås- Eskerud, troligen jagande ett rådjurskid.  Rapport Hans.

23/6-2015
Var påväg att hämta posten, då ett rådjur kom i fullt sken tio meter framför mig. Kom öster ifrån och sprang västerut över åkern. Jag vände mig om för att se om något mera kom, då fick jag se en varg komma upp samma väg, men den tvärvände när den fick se mig och hunden. Det var samma varg som Pelle hade i sin trädgård för ett par veckor sedan.                   Rapport Paul.

4/6-2015   Varg jagade rådjur som passerade ett 15tal meter framför gående med sin hund och bara några sekunder senare kom en varg mot samma väg, men vände och sprang upp på kvarnberget i Åsebyn, bara någre hundra meter från Pers observation några dagar tidigare.
Rapport Hans.

Maj 2015.
Nu börjar ungvargarna att bli vanliga i tätbebyggelsen också. Här hos Per Hagström, mitt i Åsebyn och mitt på dagen.


Rapport Paul.

18/1-2015
Det har blåst mycket de senaste dagarna, flera träd över Vråvägen vid Björnsjön.
Även vid Vråa har det blåst, som tur var klarade dasset sig!
Rapport Paul.

15/10-2014
Satt på pass vid Tjärnsätra, då en varg visade sig på passet bara 40 meter från mig.Några minuter tidigare hade en drevkarl passerat mig söderut, förbi den plats i mossen som jag satt, upp i en höjd bakom mig, bara en liten stund senare kommer vargen bakifrån och sprang norrut.
Rapport Paul.

Vid höstens älgjakt sköts en älg på Leverhögssidan, som var påkörda tidigare vid Leroy på E18. Den hade stora skador på kroppen, var inflamerad och fick vrakas. Eftersöket som gjordes vid olyckstillfället avbröts, då hundföraren antog att älgen var oskadd då den sprang över öppen mark ett hundratal meter.
Rapport Paul.

Ylande vargar hördes öster om Furuvattnet. Tre personer hörde ylen. Vargspillning i vägen mot Vråa, och björnspillning hittades vid Ängetjärnet vid lingonplockning!
Rapport 7/9-2014 Paul.

Ännu ett rådjur påträffat, ett hundra meter från bebyggelsen.
5/9-2014. Rapport Paul.

Nya rapporter om rådjur som slagits av lodjur strömmar in. Här ett vid Tjärnsdammen, hittats av Hans. Även ett kid hittades i Tenvik.
Rapport 28/8-2014.

Jaha, är det dax nu igen. Det har varit lungt länge med lodjursangrepp, men nu hände det vid Håkanssons ladugård i Tjärn. Ett kid med bitmärken i halsen och bakpartiet har ätits.
Rapport Peder 25/8-2014

Långfredagens 2014, jakt blev Niklas turdag med denna bäver, Hans fick nöja sig med en mink!
30-4-2014 fick jag också en bäver norr om Bruket. Paul.
Bengt ville ha bäver om vi fick någon, men det låg redan en hos honom. Per W och Ola fick också skju
Foto :Jens Magnusson NWT. Avtryck i cement vid husknut i Tenvik

8/3-2014.
Ännu ett vargangrepp på hund !!!
En sällskapshund ute med sin husse Stig-Börje, blev angripen med ett
bett över ryggen av en varg. Hunden kastades högt upp i luften. Ägaren lyckades avleda vargen från att fullfölja attacken, med att springande och skrikande närma sig vargen, varvid denne avvek från platsen.
Rapport Hans.

Vid inbjudningsjakt på räv hos Sillegårdseds vvo 22/2-14, fick man tre rävar. Här en av dom.
Foto Ni

En älko dödades på E18 igår29/1-2014, spårade den ensamma kalven idag. Efter ca 150 m såg jag den ligga bland träden. Den reste sig upp, och jag avlossade ett skott, den rusade 35-40 m och var död när jag kom fram.Rapport Paul.

Ett vargpar ser ut att etablera ett revir nära Åsebyn-Tenvik

Även lodjuren härjar bland de få rådjur som finns kvar

27/11-2013
En stor varg sågs vid Lidmans, söder om viltstängslet. Skyndade vidare upp mot Rabben.

Rapport Hans.

Vad har hänt här då?
Trafikdödat E18, vid uppfart till Rabben. 2013-05-17
Lodjuret gömmer sitt byte, för att återvända och äta.
23/1-2013. slaget 150m väster om Pauls hus.
Kon som dödades hade ett långt gånget foster i sig. Foto Niklas.

E18, 2012-05-27, kl 24, älg påkörd! Hittades i diket vid Lidmans kl 06.
Ytterligare ett offer för den intensiva trafiken som råder, hela dygnet!

Fasan har setts på vägen vid bergtäckten i Tjärn. 26/7-2013 rapport Hans.

Krafttag mot bävern var nödvändig. Här rivs en av tre dammar.
18/8-2013 Bävern hade dämmt upp, så Vråstugan var på väg att dränkas i vattenmassorna.

Ytterligare vargyl har hörts i rikning Björnsjöhöjden. Man kan anta att en föryngring finns i området!

2012-07-01
Åter har sammanstötning mellan fordon och vilt varit aktuellt. Denna gång slutade det hela lyckligt, rådjuret tycks ha undkommit med en hårsmån. Det hela utspelade sig mellan E18 och kvarndammen, gamla vägen.

                Rapport Hans.

Niklas hittade dessa skallar i sin hästhage, vad har hänt dom? 2012
Bildödad get hade 4 foster i sig. Våren 2012
9/3-2012 En kronhjort påkörd E18 Hucken. Det har observerats enstaka djur i kommunen. Synd bara att
En fjolåring, tjur
Död älg vid "Falla" 2/6-2011 Hade kämpat länge, troligen bruten rygg.

Söndagen 4/3-2011. Var ute och matade rådjuren. Jag gick vidare in i skogen en bit , för att kolla om några djur varit och betat på aspriset jag fällt. Strax före ankomst till platsen hörde jag ett grovt skall från en hund ett hundratal meter norr om mig, strax efteråt prasslade det till vid sidan om mig, och ett lodjur passerade ca 15-20 meter från mig. Då det fanns två djur kvar på licensen,kallades ett gäng skyttar till platsen. En rutinerad hund gick på spåren, som fick göra halt vid viltstängslet vid E18, där lodjuret troligen klättrat över och passerat söderut!         Rapport Paul.