Kallelse Årsmöte

Tenvik-Sällaby SFF Föreningsstämma
     Sandaholms missionshus den 18 mars kl.18.30
      Stadgeenliga ärende.
      Välkommen styrelsen.
Tenvik-Sällaby 2023.pdf
Stämmprotokoll 2022.pdf
Tenvik-Sällaby stadgar.pdf
Protokoll Tenvik-Sällaby.pdf
T-S 2020.pdf